2007/06/02

Эргэн дурсахуй гсн...

8-р ангид байхдаа New kids on the block-оор өвчилж байлаа шт. Нүдээ аниад хөгжмөө чангаллаа. ☺

No comments: