2017/04/24

Хайку...


Исгэл санаа тархи мөргөчин
Зүрх өшигчин бодол зайдална...
Ивийдээ ивий эвлэрэмгүй зүг
Зөн болог, ирээдүй болог...

Д.Даваасүрэн2017/03/16

Авдар баян уул...


 Цасны гөлөөнд сар бүдчин
Хээр хонодогсон, миний л нутагт...
Цан хүүрэг савсуулан адуугаа шахчихаад
Харьж ирдэгсэн, миний л багад...

Д.Даваасүрэн