2010/03/06

Хайку...


***
Хачин тэр ертөнцөд
Хавар болдоггүй ч
Шувуудын жиргэх сонсогдоно...

С.Оюунтөгс

No comments: