2010/04/30

The feeling


Хүйтэн биеийг минь төөнөн
Хажууд хүү минь нойрсоно
Хорвоо ийм уярам...

С.Оюунтөгс

No comments: