2009/10/14

Техник Шинжилгээ 10.14

GBP/USD-тэй харьцах харьцааны Техник Шинжилгээ

Smart Scan Chart шинжилгээнээс харахад одоогийн доош чиглэл хүчээ авах хандлагатай байна. Гурвалжин хэлбэр нь цаашид маш хүчтэй унаж болзошгүйг анхааруулж байна. Рre-defined weighted trend formula буюу урьдчилсан төлөвлөгөөт харьцаат явцын томъёоноос харахад английн паундын ам.доллартай харьцах ханш -100 (strong downtrend)-аас +100 (strong uptrend), нийт -100 оноо авчээ.

-10 Сүүлийн цагийн хаалт таван өдрийн хөдөлгөөний дунджаас доогуур
-15 Мягмар гарагт гурван өдрийн доод үзүүлэлт
-20 Сүүлийн үнэ хорин өдрийн хөдөлгөөний дунджаас доогуур
-25 Аравдугаар сарын 17-аар дуусах долоо хоногт гурван долоо хоногийн доод үзүүлэлт
-30 Аравдугаар сард гурван сарын доод үзүүлэлт
-100 нийлбэр оноо

EUR/USD-тэй харьцах харьцааны Техник Шинжилгээ

Smart Scan Chart шинжилгээнээс харахад одоогийн дээш чиглэл хүчээ авах хандлагатай байна. Гурвалжин хэлбэр нь цаашид маш хүчтэй өсөж болзошгүйг анхааруулж байна. Рre-defined weighted trend formula буюу урьдчилсан төлөвлөгөөт харьцаат явцын томъёоноос харахад еврогийн ам.доллартай харьцах ханш -100 (strong downtrend)-аас +100 (strong uptrend), нийт +100 оноо авчээ

+10 Сүүлийн цагийн хаалт таван өдрийн хөдөлгөөний дунджаас дээгүүр
+15 Пүрэв гарагт гурван өдрийн дээд үзүүлэлт
+20 Сүүлийн үнэ хорин өдрийн хөдөлгөөний дунджаас дээгүүр
+25 Есдүгээр сарын 26-аар дууссан долоо хоногт гурван долоо хоногийн дээд үзүүлэлт
+30 Есдүгээр сард гурван сарын дээд үзүүлэлт
+100 нийлбэр оноо

USD/YEN-тэй харьцах харьцааны Техник Шинжилгээ

Smart Scan Chart шинжилгээнээс харахад одоогийн дээш чиглэл үргэлжлэх хандлагатай байна. Гэсэн ч дээш чиглэлийн дохио хүчтэй байна. Богино хугацаанд болгоомжтой арилжаанд орохыг санал болгож байна. Рre-defined weighted trend formula буюу урьдчилсан төлөвлөгөөт харьцаат явцын томъёоноос харахад еврогийн ам.доллартай харьцах ханш -100 (strong downtrend)-аас +100 (strong uptrend), нийт -65 оноо авчээ


-10 Сүүлийн цагийн хаалт таван өдрийн хөдөлгөөний дунджаас доогуур
+15 Мягмар гарагт гурван өдрийн дээд үзүүлэлт
+20 Сүүлийн үнэ хорин өдрийн хөдөлгөөний дунджаас дээгүүр
-25 Аравдугаар сарын 3-аар дууссан долоо хоногт гурван долоо хоногийн доод үзүүлэлт
-30 Аравдугаар сард гурван сарын доод үзүүлэлт
-65 нийлбэр оноо

1 comment:

Odkhuu.B said...

Баярлалаа