2008/10/16

GBP/USD-ийн Техник Шинжилгээ

Smart Scan Chart шинжилгээнээс дүгнэхэд зах зээлийн төлөв байдал уруудах чиглэлтэй байгаа бөгөөд энэ нь цаашид удаан хугацаагаар үргэлжилэх шинжтэй байна. Мөнгөний зoхицуулалтын бууралт зогслоо. Гурвалжин хэлбэлзлүүд нь гадны нөлөө болон дотоод хүчин зүйлээс шалтгаалсан нэлээн тогтвортой явцыг харуулж байна. Рre-defined weighted trend formula буюу урьдчилан тодорхойлсон харьцаат явцын томъёоноос харахад GBP/USD -100 (strong downtrend)-аас +100 (strong uptrend) -90 оноо авчээ.

+10 Сүүлийн цагийн хаалт 5 цагийн хөдөлгөөнт дунджаас доогуур
-15 Monday-д 3 өдрийн хамгийн бага үзүүлэлт
-20 Сүүлийн үнэ 20 өдрийн хөдөлгөөнт дунджаас доогуур
-25 10-р сарын 11-нээр дууссан долоо хоногт 3 долоо хоногын хамгийн бага үзүүлэлт
-30 10-р сард гурван сарын хамгийн бага үзүүлэлт
-100 Нийлбэр дүн

Оpen High Low GBPUSD Price Change
1.7033 1.7307 1.6975 1.7302 +0.0269
No comments: