2007/06/02

Эргэн дурсахад...

8-р ангид байхдаа New kids on the block-оор өвчилж байлаа шт. Нүдээ аниад хөгжмөө чангаллаа гэсэн... ☺No comments: