2017/04/24

Хайку...


Исгэл санаа тархи мөргөчин
Зүрх өшигчин бодол зайдална...
Ивийдээ ивий эвлэрэмгүй зүг
Зөн болог, ирээдүй болог...

Д.Даваасүрэн